Įgyvendinami projektai

PROJEKTAS Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0100 Paslaugų teikimo ir veiklos organizavimo verslo procesų optimizavimo informacinės sistemos diegimas UAB „Servico“
 
UAB „Servico“ įgyvendina projektą „Paslaugų teikimo ir veiklos organizavimo verslo procesų optimizavimo informacinės sistemos diegimas UAB „SERVICO“ (sutarties Nr. S-03.3.1-LVPA-K-806-01-0100) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 003.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“. Skirta finansavimo suma - 28,288 Eur.
 
Projekto tikslas: Padidinti UAB „Servico“ darbo našumą, diegiant elektroninio verslo sprendimus.
 
UAB „Servico“ numato investicijas į paslaugų teikimo ir veiklos organizavimo verslo procesų optimizavimo informacinės sistemos „e.Procesai“ diegimą. Įdiegusi sistemą „e.Procesai“, įmonė padidins darbo našumą, pagerins klientų aptarnavimą, padidins teikiamų paslaugų kokybę bei asortimentą ir pasiūlys Lietuvos rinkai kokybiškų ir operatyvių paslaugų.  Įdiegus e-verslo sprendimus bus optimizuota 14 verslo procesų.
 
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2016-04-01
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2017-09-30