Socialinė atsakomybė

Servico vadovaujasi socialiai atsakingo verslo principais – mums svarbu, kokioje aplinkoje vystome verslą, tad atsakingai prisidedame ją kurdami: inicijuojame, bendradarbiaujame, remiame ir aktyviai dalyvaujame aplinkosaugos, vietos bendruomenių stiprinimo, socialinės atskirties mažinimo, antikorupcijos bei jaunimo ugdymo ir verslumo skatinimo projektuose ir iniciatyvose.
 
Servico priklauso Jungtinių Tautų „Global Compact“ atsakingo verslo įmonių tinklui Lietuvoje. 2012 m. Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose pripažinta kaip „2011m. socialiai atsakinga Lietuvos įmonė“, taip pat tapome Švedijos prekybos rūmų apdovanojimo „CSR Initiative of the year 2012“ laureatais.
 
Servico nuo 2014m. gegužės mėn. 20 d. yra Lietuvos atsakingo verslo asociacijos narys (LAVA). Asociacijos misija – skatinti atsakingos veiklos plėtrą, kaip darnaus vystymosi Lietuvoje sąlygą. Asociacijos nariai dalijasi ir keičiasi informacija ir patirtimi atsakingos veiklos srityje taip gerindami veiklos strategijas ir įgyvendindami projektus visuomenės naudai.
 
Aplinkosauga:
 
Įgyvendiname projektą „Žalias biuras“. „Žalias biuras“ – tai įmonių socialinės atsakomybės iniciatyva, skatinanti kompanijas, projekto dalyves, ugdyti savo darbuotojų racionalaus ir atsakingo vartojimo įpročius, energijos išteklių taupymą ir aplinkos tausojimą.
 
„Žalio biuro“ programoje dalyvaujančios bendrovės: mokymų, konkursų, inžinerinių sistemų optimizavimo, atliekų rūšiavimo ir kitomis priemonėmis mažina suvartojamos šilumos, elektros energijos, kuro, mišrių buitinių atliekų kiekius. Siekiama išteklių ir kaštų optimizavimo nemažinant komforto biuruose dirbantiems žmonėms. 

Įmonės - projekto dalyvės džiaugiasi ne tik sumažėjusiomis eksploatacijos išlaidomis, bet ir nuotaikingu darbuotojų įsitraukimu į mokymus, konkursus ir kitą ugdomąją veiklą. Darbuotojai nemažai praktinių ir aplinką tausojančių patarimų pritaiko ir namuose.
 
Vietos bendruomenių stiprinimas:
 
Kasmet organizuojame ir kviečiame prisijungti savo administruojamų daugiabučių namų gyventojus bendruomeniškose „Darom“ talkose – suteikiame darbo priemones, įrankius, nemokamai išvežame surinktas atliekas.
 
Antikorupcinė veikla:
  • Dalyvaujame Jungtinių Tautų „Global Compact“ atsakingo verslo įmonių tinklo veikloje Lietuvoje.
  • Įmonės darbuotojai aktyviai dalyvavo skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“ ir asociacijos „Investuotojų forumas“ organizuojamoje akcijoje „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“.
Jaunimo ugdymas ir verslumo skatinimas:
  • Kasmet dalyvaujame „Lietuvos Junior Achievement“ projekte „Jaunasis kolega“. Programos metu mokiniai lankosi įmonėje ir, keletą valandų tapdami priimančio darbuotojo „kolega“, realiai susipažįsta su įmonės veikla ir realiam darbui atlikti reikalingomis žiniomis ir įgūdžiais. Ši programa suteikia moksleiviams galimybę pažinti skirtingas profesijas ir atsakyti į jiems iškylančius klausimus, pvz. „kodėl Jūs pasirinkote šią specialybę/darbą“ ar „kokį išsilavinimą/žinias man reikia įgyti, norint čia dirbti". Plačiau apie programą: http://www.lja.lt/naujas/programs/apie-jk.htm
  • Įmonės darbuotojai savanoriauja projekte „Kam to reikia?“ (http://www.kamtoreikia.lt/).