Kodėl mokesčiai skaičiuojami pagal plotą?

Administratorius neturi jokios galimybės žinoti kiek kokiame bute gyvena gyventojų, neturi prievolės registruoti namo gyventojus, juos stebėti, sekti kas ir kur, kokiu laiku ateina ir išeina, kiek laiko gyvena name ir t.t., be to, Lietuvos Respublikoje yra panaikinta privalomoji registracija. Atsižvelgdama į tai administruojanti įmonė negali ir neturi teisės priimti sprendimo dėl mokesčių skaičiavimo, remiantis gyventojų skaičiumi butuose, jei nebus priimti teisės aktai, reglamentuojantys atsiskaitymo tvarką pagal gyventojų bute skaičių ir jei nebus grąžinta privalomoji gyventojų registracija.
Jei vis tik būtų įvesta prievolė mokėti mokesčius nuo gyventojų skaičiaus, tuomet būtų suardyta socialinė taika tarp namo gyventojų. Nauja tvarka skatintų gyventojus sekti vieni kitus, šnipinėti, įtarinėti dėl gyventojų nuslėpimo, skatins pyktį ir nesantaiką.

LR civilinis kodeksas nustato, kad buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui, taigi ir mokesčiai paskirstomi pagal plotą.
 
LR CK 4.82 str. 3 d. numato, jog butų ir kitų patalpų savininkaiprivalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atsiskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Be to, LR CV 4.84 str. 4 d. numato, jog administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai taipogi proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.