Klientų savitarnos sistema
Visą parą tel. 8 700 500 55

arba klauskite

Užsisakyti sąskaitas elektroniniu paštu

Elektroninė sąskaita – tai patogus ir greitas būdas gauti mokėjimo pranešimus Jūsų nurodytu elektroniniu paštu.

Tausodami gamtą savo klientams siūlome sąskaitas, už suteiktas paslaugas gauti elektroniniu būdu. Atsisakiusiems popierinio sąskaitos varianto kompensuosime vieno mėnesio "Pastatų administravimo" išlaidas.

Norėdami užsisakyti ir reguliariai gauti sąskaitas elektroniniu paštu, informuokite mus siųsdami užklausą į info@servico.lt, nurodydami: Savininko vardą, pavardę, telefono numerį, įgyto turto (butas/patalpa, sandėliukas, parkavimo vieta) adresą/-us, mokėtojo kodą (knygelės numeris) kurį rasite popierinėje sąskaitoje, bei el.pašto adresą/-us kuriais pageidaujate gauti sąskaitas.

Mokėjimo pranešimų pristatymo elektroniniu paštu sąlygos
 
Mokėjimo pranešimus už suteiktas paslaugas UAB „Servico" atsiųs tik Savininko (Buto/patalpų savininko), toliau „Savininkas“, nurodytu elektroniniu paštu. Savininkas sutinka, kad mokėjimo pranešimas būtų siunčiamas elektroninio pašto adresu, kurį nurodo Savininkas. Jokiais kitais būdais (paštu, faksu ir/ar kt.) mokėjimo pranešimo už suteiktas paslaugas UAB „Servico" Savininkui papildomai nebesiųs.
 
UAB „Servico“ įsipareigoja tvarkyti ir saugoti gautus Savininko asmeninius duomenis griežtai laikantis teisės aktų reikalavimų, taip pat neatskleisti šių duomenų tretiesiems asmenims be Savininko sutikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
 
UAB „Servico" neatsako už tai, jei Savininkas negaus sąskaitos dėl jo el. pašto sistemos sutrikimų ar Savininko neteisingai nurodyto el. pašto.
 
Jei pasikeitė Jūsų el. paštas – prašome Jus susisiekti ir informuoti mus apie pasikeitimus.