Klientų savitarnos sistema
Visą parą tel. 8 700 500 55

arba klauskite

Remonto darbų organizavimas ir garantinių įsipareigojimų vykdymo kontrolė

  • Rangovų atliktų darbų atitikimo reikalavimams pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo dešimto skirsnio „Statinio garantinis terminas“, kontrolė.
  • Neeilinių apžiūrų, defektinių aktų pildymas ir adresavimas tiesiogiai atsakingam rangovui, reikalaujant ištaisyti trūkumus/defektus LR teisės aktuose nustatytomis priemonėmis.
  • Atliktų trūkumų/defektų šalinimo darbų kontrolė, priėmimas.
  • Savininkų atstovavimas sprendžiant ginčus dėl garantinių trūkumų.