Remonto darbų organizavimas ir garantinių įsipareigojimų vykdymo kontrolė

  • Rangovų atliktų darbų atitikimo reikalavimams pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo dešimto skirsnio „Statinio garantinis terminas“, kontrolė;
  • Neeilinių apžiūrų, defektinių aktų pildymas ir adresavimas tiesiogiai atsakingam rangovui, reikalaujant ištaisyti trūkumus/defektus LR teisės aktuose nustatytomis priemonėmis;
  • Atliktų trūkumų/defektų šalinimo darbų kontrolė, priėmimas;
  • Savininkų atstovavimas sprendžiant ginčus dėl garantinių trūkumų.